“การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติบัติการ “การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress” สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 29 ชั้น 5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2943 เอกสารประกอบการอบรม Download Theme Google Analytics

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 21-22 มิ.ย. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือออนไลน์สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WORDPRESS จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดร.ดิเรก  เยาว์วงค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากค่ะ เพราะปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น การเข้าถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนยุคใหม่จึงสำคัญมาก นอกจากจะเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมุลและติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้สอนได้นำเสนอความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการต่าง ๆ ผ่าน WordPress ซึ่งทำได้ง่ายกว่าการสร้างเว็บไซต์โดยทั่วไปและไม่มีข้อจำกัดเหมือนกันใช้เฟซบุ๊ค ปกติดูแลเพจนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่ แม้ว่าเข้าถึงง่ายและได้รับความนิยม แต่พบว่ามีข้อจำกัดในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและยากต่อการค้นหา ด้วยเหตุว่าจบสายกฎหมายมาจึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย การได้มาอบรมเพิ่มเติมความรู้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในการเริ่มต้นใช้ WORDPRESS นี้ เรายังคงต้องการทีมงานผู้รู้คอยช่วยเหลือเนื่องจากการเรียนรู้เพียง 2 วัน ยังไม่เกิดความชำนาญในการใช้ […]

Read more

comment

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ ขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะ 😀

Read more

 • https://soyapango.gob.sv/
 • https://jsmp.upr.edu/
 • https://www.uco.es/biodehesaapp
 • https://soadip.doa.gov.lk/
 • https://yelloweb.dev.br/
 • https://www.longjack.in/
 • https://www.ifc-riodosul.edu.br/
 • https://chinabistro.co/
 • https://startmyreview.com/
 • https://iea.edu.ar/
 • https://formalegno.com.br/
 • https://www.capitalsalud.gov.co/
 • https://www.studiovitulli.it/
 • http://pasirmas.kktm.edu.my/
 • https://afore.com.pl/
 • https://www.dobravinice.cz/
 • https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/
 • https://www.pimectransformaciodigital.org/
 • https://blogs.ui.ranepa.ru/
 • https://www.cecb.lk/
 • https://proyectosarquitectonicos.ua.es/
 • https://licensetocure.org/
 • https://www.itvix.com.br/
 • https://centrodeinvestigacioningenieria.udd.cl/
 • https://www.sieca.int/
 • https://www.race4home.com.my/
 • https://givsnacks.com/
 • https://lightingdigital.gov.lk/
 • https://sabujsangha.org/
 • https://pulso.iberoleon.mx/
 • https://www.polskirecykling.org/
 • https://coes.dypgroup.edu.in/
 • http://prereg.xenodragon.io/
 • http://blog.antiochschool.edu/
 • https://deportes.elhierro.es/
 • http://torginolpaints.com/
 • https://www.asaltech.com/
 • https://www.digitalshoestring.net/
 • https://sublisport.pl/
 • https://baires-code.com
 • https://www.factorfrancisco.org/
 • https://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/
 • https://www.digitalshoestring.net/
 • https://malicious.life/wp-includes/panen4d/
 • https://ethnography.hus.osaka-u.ac.jp/wp-content/-/panen4d/
 • https://panen4dplay.com/
 • Slot Resmi
 • Slot4d